Redan under antiken så hade hästen en stor betydelse på många olika sätt, både som dragdjur, riddjur men även som statussymbol. Att tävla med hästar v

Redan under antiken så hade hästen en stor betydelse på många olika sätt, både som dragdjur, riddjur men även som statussymbol. Att tävla med hästar var också vanligt bland kungar och de högre stånden. Just dessa tävlingar med tvåhjuliga vagnar var stora tillställningar.

Det finns dock kontroverser kring det exakta året hästar började tämjas och ridas in eller köras in.

Den bästa uppskattningen man gjort är att hästar först kördes cirka 3500 före Kristus. Man har hittat bevis från runt 3000 före Kristus i närheten av Donfloden och Dnjeprflode på att de använt bett på hästar och dragit slutsatsen att det var för att kunna styra dem under körning eller ridning.

En häst begraven

En begraven hingst har hittats från den tiden som visade att hans tänder var slitna precis som de blir efter att man använt bett.

Utöver det så har man hittat hästvagnar från tiden runt 2500 före Kristus. Därför vet man att hästar kördes då. Andra bevis som stödjer hästens historia som arbetsdjur är att man kunnat finna att de använts i krig för att dra vagnar och kanoner.

Hästen har således alltid spelat en viktig roll i hela vår mänskliga historia världen över.