I ett stall är det viktigt att ha bra belysning. Det räcker inte med levande ljus, som dessutom kan vara en stor brandfara. Många gånger behöver man ha ljus för att kunna se vad man egentligen håller på med. Men hur kan man se till att ljuset blir så bra som möjligt?

Olika sorters ljus

Det är troligen inte helt okänt att det finns flera olika sorters ljus att använda sig av beroende på var man behöver ljuset samt vilket syfte man har med ljuset. Inne i själva stallet är det bra med en belysning i taket. Den bör lämpligen sitta i stallgången och i eventuella fodergångar. Över boxarna är det inte lika bra. Vid en uppbindnings-plats är det viktigt att ljuset är riktigt bra. Man kan till exempel ha en lampa i taket, och några på sidorna. Det är också bra med en stark lampa som kan flyttas runt. En bygglampa som tål damm, fukt och stötar är ett mycket bra val. Då behöver man inte oroa sig för att ljuset inte ska vara tillräckligt för till exempel veterinärer och hovslagare.

Lämpliga lampor

I stallet kan lysrör vara ett bra alternativ. De används i vanliga fall i kök och inom olika industrier. Det gäller dock att se till att lysrörens byts med jämna mellanrum och att de inte blir för varma. Ett flimrande ljus blir jobbigt för hästarna och gamla lysrör kan bli för varma och med damm, strö och annat som yr omkring i stallet kan en brand snabbt orsakas. Ett par badrumslampor fungerar bra på toaletten eller kanske i sadelkammaren där det är bra att ha lite extra ljus. Överlag är det viktigt att tänka på att lamporna som används är av en typ som inte blir varma även om de är tända en bra stund. Speciellt under vintern kan man nämligen behöva ha tänt under flera timmar.

Krav på belysning

Enligt Jordbruksverkets riktlinjer ska det finnas en fast monterad belysning i stallet och den får inte störa hästen. Den ska dock vara tillräcklig för att kunna utföra nödvändig skötsel i stallet. Daglig omvårdnad, veterinära besök och sår-vård ska kunna klaras av inne i stallet under alla årstider, inte bara under sommaren när det är ljust utomhus. Det kan också vara klokt att se till att man har en box där belysningen är lite skarpare. Då kan man också vårda en häst där. Om man planerar att ha uppfödning av hästar är det smart att se till att det är just föl-boxen som har bra belysning. Där kan man nämligen behöva spendera en del tid. När det inte är föl-säsong kan man använda boxen till skadade eller sjuka hästar som kräver en del extra omvårdnad.