Den här rasen med ursprung från Turkiet har blivit utnämnd till vackrast i världen. Achaltekeer-hästen ser ut som om den är doppad i guld med en helt

Den här rasen med ursprung från Turkiet har blivit utnämnd till vackrast i världen. Achaltekeer-hästen ser ut som om den är doppad i guld med en helt skimrande manrem.

Achaltekeern ses även som ett av hästvärldens mysterium och en modern motsvarighet till häst typ tre av de fyra som ses ligga till grund för samtliga dagens hästar.

Achaltekeern representerar den värmetåliga ökenhästen med fin hårrem och tunn hud, Man tror att det kan finnas samband mellan achaltekeern och en gren av de arabiska galopphästarna som heter “Munaghi”. Ryska sägner säger att achaltekeerna är en ren ras som är lika gammal som det arabiska fullblodet. Man vet inte om det är sant men rasen är i princip identisk med de lämningar som hittats av typ tre förfäder av hästar. Dessa typ tre-hästar anses vara förfäder till samtliga av de orientaliska fullblodshästar som finns idag. Där ingår förutom achaltekeern även det arabiska fullblodet, Berberhästen från nordafrika och den turkmenska hästen som idag är utdöd.

Hästgravar

Fornlämningar av den turkmenska hästen, liknande achaltekeer, har hittats i frysta gravar i Pazyryk i närheten av floden Ob i nuvarande Sibirien. Utgrävningarna skedde 1929-1949 och man fann kvarlevor av 14 hästar. De hade alla begravts fullt utrustade, tack vare att vatten från floden i närheten hade läckt ner i gravarna och sedan fryst, hade det gjort att såväl hästarna som deras utrustning var i utomordentligt skick.

Fynden daterades till runt 500-200 -talet före Kristus och eftersom de turkmenska stäpperna ansågs vara en av de första platserna där hästar domesticerades så tror man att achaltekeern kan vara en av världens äldsta renrasiga hästraser och att de härstammar från de första domesticerade hästarna.

Metallisk glans i pälsen

Achaltekeer kommer från regionen Achal i Turkmenistan. Rasen är känd för sin uthålighet och styrka och den är en god galopphäst, därför passar de även till grenar som distansritt, dressyr och banhoppning.

Mankhöjden ligger på runt 150 centimeter och de kan ha alla färger utom tigrerad eller skäck, men det absolut vanligaste är gulanlaget där pälsen har en fantastisk, metallisk glans.

Rasens exteriör är smidig och slank med välutvecklade leder, den är ovanlig idag och finns bara i runt 3.5000 exemplar i världen. De flesta av dessa finns i Turkmenistan och Ryssland. I Sverige finns 23 renrasiga och ungefär lika många korsningar med rasen.